ക്യാംഷാഫ്റ്റ് & ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ്

MAIN-BANNER1.jpg
•പ്രധാന/ഓക്സിലറി എഞ്ചിൻ സെറ്റുകളും സ്പെയർ പാർട്സുകളും
 • •ടർബോചാർജറുകൾ
 • •ഓയിൽ സെപ്പറേറ്ററുകൾ
 • •എയർ കംപ്രസ്സറുകൾ
 • •പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ
 • •ജല പമ്പുകൾ
 • •എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ
 • റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ലഭ്യമാക്കുക
 • •ബോയിലറുകൾ
 • •ഡെക്ക് മെഷിനറി
 • •നാവിഗേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ
 • •മറൈൻ ടൂളുകൾ
 • • മെറ്റീരിയൽ
 • •ഉപകരണവും ഉപകരണവും